ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับสถานศึกษาในสังกัด อบจ.สระเเก้ว

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประธานในการประชุมปรึกษาหารือข้อราชการกับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ทั้ง ๑๐ แห่ง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่ได้ตั้งไว้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๒)

DSC_0003 DSC_0006 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0016