ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ท่านธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้ให้เกียรติเป็นประธาน

ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ครั้งที่๑/๒๕๕๘

เพื่อกำหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ปี ๒๕๕๘

ในวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านนางาม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0062 DSC_0063 DSC_0069 DSC_0070 DSC_0072 DSC_0075 DSC_0078 DSC_0081