ประชุมสภากาแฟไฟ Cowboy Night Style 2014

นายธนพล รอดภัย  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมการกำหนดจัดงานสภากาแฟไฟ Cowboy  night style  2014   ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

_DSC0930_DSC0937_DSC0932_DSC0935