ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๘ เดือน กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

 

_DSC0094 _DSC0089 _DSC0073 _DSC0077 _DSC0078 _DSC0079 _DSC0088 _DSC0081 _DSC0091 _DSC0086 _DSC0082