ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๔

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๒ เดือน กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

_DSC0195 _DSC0196 _DSC0198 _DSC0199 _DSC0202 _DSC0204 _DSC0206 _DSC0207 _DSC0209 _DSC0211