ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่๒ ครั้งที่๖

ประจำปี ๒๕๕๗ วันจันทร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น

ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

 

_DSC0246 _DSC0247 _DSC0249 _DSC0250 _DSC0256 _DSC0258 _DSC0259 _DSC0260 _DSC0261 _DSC0263