ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้วฯ

วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ นายก่อเกียรติ คติกำจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0033 DSC_0044 DSC_0052-2 DSC_0061-2DSC_0057-2 DSC_0071 DSC_0072-2 DSC_0076 DSC_0082DSC_0049-2 DSC_0078-2 DSC_0080DSC_0042 DSC_0045 DSC_0046-2 DSC_0048-2