ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายก่อเกียรติ คติกำจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0051 DSC_0055 DSC_0056 DSC_0059 DSC_0061 DSC_0064 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0071 DSC_0073 DSC_0075 DSC_0078 DSC_0079 DSC_0081