ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายก่อเกียรติ คติกำจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0003 DSC_0005 DSC_0007 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0023 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0034