ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

 

_DSC0433 _DSC0434 _DSC0437 _DSC0440 _DSC0443 _DSC0444 _DSC0445 _DSC0446 _DSC0448 _DSC0449 _DSC0450 _DSC0451 _DSC0452 _DSC0453 _DSC0454 _DSC0457 _DSC0458 _DSC0461 _DSC0463 _DSC0464