ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายก่อเกียรติ คติกำจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)
DSC_0005 DSC_0007 DSC_0010 DSC_0011 DSC_0014 DSC_0016 DSC_0020 DSC_0022 DSC_0024 DSC_0027 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0033