ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. จ.ส.อ.ไชโย ขนบบวรกุล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

dsc_0002 dsc_0004 dsc_0007 dsc_0009 dsc_0011 dsc_0013 dsc_0015 dsc_0017 dsc_0018 dsc_0019 dsc_0021 dsc_0023 dsc_0024