ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๖

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายก่อเกียรติ คติกำจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓)

dsc_0003 dsc_0005 dsc_0006 dsc_0009 dsc_0010 dsc_0011 dsc_0013 dsc_0017 dsc_0019 dsc_0021 dsc_0022 dsc_0024 dsc_0026 dsc_0030 dsc_0032 dsc_0033 dsc_0035 dsc_0039