ประชุมสภา อบจ.สระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายก่อเกียรติ คติกำจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓ )

DSC_0020 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0036 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0046 DSC_0048