ประชุมสภา อบจ.สระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๕

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายก่อเกียรติ คติกำจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓ )

DSC_0189 DSC_0193 DSC_0198 DSC_0200 DSC_0202 DSC_0203 DSC_0204 DSC_0208 DSC_0211 DSC_0213 DSC_0215 DSC_0218