ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายนรินทร์ แช่มช้อย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมี ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓)

dsc_0051 dsc_0053 dsc_0054 dsc_0057 dsc_0059 dsc_0062 dsc_0066 dsc_0067 dsc_0070 dsc_0073 dsc_0076 dsc_0080 dsc_0083 dsc_0086 dsc_0088 dsc_0090 dsc_0091 dsc_0094