ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนรินทร์ แช่มช้อย รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมี ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓)

dsc_0001 dsc_0004 dsc_0006 dsc_0007 dsc_0010 dsc_0013 dsc_0016 dsc_0019 dsc_0021 dsc_0022 dsc_0025 dsc_0026 dsc_0029 dsc_0032 dsc_0034