ประชุมหารือการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินของ อบจ.สระเเก้ว

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ดร.นายเเพทย์ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อมคณะ เข้าพบ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เพื่อร่วมประชุมหารือการดำเนินงานการเเพทย์ฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระเเก้ว และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระเเก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๒)

dsc_0038 dsc_0042 dsc_0044 img_6941 img_6942 img_6945