ประชุมหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประชุมหารือข้อราชการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๒)

dsc_0026 dsc_0030 dsc_0032 dsc_0033 dsc_0036 dsc_0041 dsc_0044 dsc_0045