ประชุมหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.สระเเก้ว

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๒)

dsc_0001 dsc_0002 dsc_0005 dsc_0007 dsc_0008 dsc_0011 dsc_0013 dsc_0019 dsc_0021