ประชุมหารือข้อราชการ

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประชุมหารือข้อราชการ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๒)

DSC_0005 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0012 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0020 DSC_0024