ประชุมหารือจัดกิจกรรม/นิทรรศการแสดงด้านโครงข่ายดิจิตอลฯ

วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) เข้าพบท่านทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อประชุมหารือจัดกิจกรรม/นิทรรศการแสดงด้านโครงข่ายดิจิตอล ในการสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่โครงการเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๒)

DSC_0020 DSC_0022 DSC_0013 DSC_0018 DSC_0026 DSC_0001 DSC_0023