ประชุมออแกไนซ์เซอร์การจัดประชุมแพทย์ฉุกเฉินฯ ระดับชาติ ครั้งที่ ๔

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมประชุมกับออแกไนซ์เซอร์เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ ๔ “การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทยสานสายใยไร้รอยต่อ” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

DSC_0007 DSC_0012 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0018 DSC_0019 DSC_0022 DSC_0023 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0031 DSC_0033 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0045