ประชุมเตรียมการจัดการเเข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓) นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมเตรียมการ จัดการเเข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๐ โดยจะทำการเเข่งขันในวันที่ ๑๕ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ใช้สนามสำหรับทำการเเข่งขันจำนวน ๒ สนาม คือ สนามกีฬากลางจังหวัดสระเเก้ว และ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

dsc_0003 dsc_0006 dsc_0007 dsc_0009 dsc_0011 dsc_0012 dsc_0013 dsc_0016 dsc_0023