ประชุมเตรียมการจัดงานถวายอาลัยใน วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓) นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดฯ คณะครูอาจารย์ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

dsc_0002 dsc_0005 dsc_0007 dsc_0009 dsc_0013 dsc_0014 dsc_0021