ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓) นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

DSC_0003 DSC_0006 DSC_0010 DSC_0013 DSC_0015 DSC_0018 DSC_0020 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0036 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0045 DSC_0048 DSC_0052 DSC_0056 DSC_0059 DSC_0063 DSC_0066 DSC_0069