ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. ระดับชาติ

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๓)

DSC_0126 DSC_0130 DSC_0133 DSC_0136 DSC_0138 DSC_0139 DSC_0141 DSC_0144 DSC_0146 DSC_0148 DSC_0150 DSC_0152 DSC_0154 DSC_0155