ประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนฯ

วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ท่านทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา/ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในเขตจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมข้าราชการชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
DSC_0047 DSC_0049 DSC_0050 DSC_0031 DSC_0053 DSC_0045 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0048