ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานรวมพลังแสดงความอาลัยฯ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ประชุมปรึกษาหารือแนวทางเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โครงการรวมพลังแสดงความอาลัยถวายเเด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดสระเเก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น๓)

dsc_0028 dsc_0031 dsc_0032 dsc_0035 dsc_0039 dsc_0041 dsc_0043 dsc_0044 dsc_0046 dsc_0050 dsc_0052 dsc_0054 dsc_0057 dsc_0058 dsc_0061 dsc_0069 dsc_0070