ประชุมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายธวัชชัย ทองทับ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว เข้าร่วมประชุมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้านไทย – กัมพูชา ณ โรงเเรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0009 DSC_0011 DSC_0014 DSC_0017 DSC_0018 DSC_0020 DSC_0021 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0027 DSC_0029 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0043 DSC_0045 DSC_0056 DSC_0058