ประชุมและเเถลงข่าวเตรียมการจัดโครงการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินของ อปท. แห่งชาติ ครั้งที่ ๔

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมประชุมและร่วมแถลงข่าวเตรียมการจัดโครงการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับชาติ ครั้งที่ ๔ ” การแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทย สานสายใยไร้รอยต่อ” ร่วมกับ เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และเเพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระเเก้ว โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระเเก้ว

DSC_0015 DSC_0022 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0033 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0042 DSC_0045 DSC_0048 DSC_0050 DSC_0052 DSC_0054 DSC_0056 DSC_0058 DSC_0060 DSC_0062 DSC_0067 DSC_0069 DSC_0072 DSC_0073 DSC_0076 DSC_0078 DSC_0080 DSC_0082 DSC_0084 DSC_0088 DSC_0089 DSC_0103 DSC_0106 DSC_0111 DSC_0112 DSC_0121 DSC_0149 DSC_0153 DSC_0157 DSC_0162 DSC_0164 DSC_0166 DSC_0169 DSC_0170 DSC_0175 DSC_0180 DSC_0182 DSC_0184 DSC_0185 DSC_0190 DSC_0194