ประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากีฬาของจังหวัดสระแก้ว และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา ณ ห้องประชุม (ชั้น ๓)

DSC_0018 DSC_0020 DSC_0023 DSC_0028 DSC_0029