ประชุม ก.จ.จ.สระเเก้ว ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ก.จ.จ.) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๒)