ประชุม ก.จ.จ. สระเเก้ว ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้ นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ร่วมประชุม ก.จ.จ. สระเเก้ว ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว (ชั้น ๒)

DSC_0009 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0017 DSC_0020 DSC_0022 DSC_0024 DSC_0030 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0040 DSC_0041 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0044 DSC_0045 DSC_0046