ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองผักแว่น – ละลุ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.สระเเก้ว ดำเนินการปรับปรุงถนนสายบ้านหนองผักแว่น – ละลุ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระเเก้ว โดยลงหินคลุกบดอัด เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28