ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านท่าเกษม – บ้านทุ่งพระ

เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกทำการ slerry seal ซ่อมแซมปรับปรุงถนน สายบ้านท่าเกษม – บ้านทุ่งพระ โดยลงไพร์โคต ปูพื้นผิวถนนบดอัดด้วยหินคลุก เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

1 2 3 4 5 6 7 8