ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งพระ – บ้านโคกสัมพันธ์

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.สระแก้ว ไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายบ้านทุ่งพระ – บ้านโคกสัมพันธ์ โดยการลงหินคลุกพร้อมไพร์โคต เจ้าหน้าที่ของ อบจ.สระแก้วได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ไม่เว้นแม้วันหยุดราชการ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19