ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลสระขวัญ – ตำบลศาลาลำดวน

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกปฏิบัติงานภารกิจต่อเนื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลสระขวัญ – ตำบลศาลาลำดวน โดยวันนี้ดำเนินการต่อหมู่ที่ ๓ ต่อจากเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และดำเนินการในส่วนของหมู่ที่ ๑๕ บ้านเนินไทร ระยะทางประมาณ ๓.๙ กิโลเมตรเป็นถนนสายหลัก โดยมีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๕ บ้านเนินไทร และ สมาชิก อบต.บ้านเนินไทร เข้ามาร่วมดูแลความเรียบร้อย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11