ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลสระขวัญ – ตำบลศาลาลำดวน

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกปฏิบัติงานภารกิจต่อเนื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำบลสระขวัญ – ตำบลศาลาลำดวน โดยวันนี้ดำเนินการในส่วนของหมู่ที่ ๑๕ ซึ่งเชื่อมต่อหมู่ืที่ ๑๒ โดยมีชาวบ้านหมู่ที่ ๑๕ และ สมาชิก อบต. มาร่วมให้กำลังใจและถ่ายรูปกับทีมงานเครื่องจักรกล

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11