ปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเข้าถ้ำเพชรโพธิ์ทองฯ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบหมายจากนาย
ทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วให้ไปปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายเข้าถ้ำเพชรโพธิ์ทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว จนกว่าจะใช้งานได้ตามปกติโดยรวดเร็ว

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13