ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายเข้าถ้ำเพชรโพธิ์ทอง (เพิ่มเติม)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้รับมอบหมายจาก นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส้่วนจังหวัดสระแก้ว ให้ไปปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสายเข้าถ้ำเพชรโพธิ์ทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ต่อจากเดิม จนกว่าจะใช้งานได้ตามปกติ โดยวันนี้ทำการปูผิว โดยรถซ่อมบำรุงฯ ของอบจ.สระแก้ว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13