ปรับปรุงถนนสายบ้านวังรีเชื่อมกับบ้านคลองคันโท(เพิ่มเติม)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดย นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้สั่งการให้กองช่าง ไปทำการซ่อมปรับปรุงถนนในความรับผิดชอบ สายบ้านวังรี ตำบลหนองตะเคียนบอน เชื่อมบ้านคลองคันโท อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว โดยใช้เครื่องจักร และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ต่อจากเดิม จนกว่าจะใช้งานได้ตามปกติ

5571 5573 5575 5579 5580 5581 5582 5584 5585 5587 5590 5593 5594 5596 5597 5600