ปรับปรุงถนนสายเข้าถ้ำเพชรโพธิ์ทอง

กองช่าง องค์บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้รับคำสั่งจากท่านนายกทรงยศ เทียนทอง ให้ชุดซ่อมบำรุงถนน ทำการซ่อมแซมปรับปรุงถนนสายเข้าถ้ำเพชรโพธิ์ทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้ามาท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น โดยเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นมา

12345 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12122563_1065915013442575_5650131070627988033_n