ปรับปรุงสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่ชมรมกู้ภัยสว่างระดับประเทศ

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ออกปฏิบัติงานปรับปรุงสถานที่ เพื่อใช้ในการจัดงานเป็นเจ้าภาพในการประชุมใหญ่ ชมรมกู้ภัยสว่างระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ มูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

1 2 3 4 5 6 7 8