ปรับปรุงเส้นทางเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๗ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นำเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่

ทำการถมดินปรับพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินโครงการฟาร์มเลี้ยงไหมอีรี่ ณ บ้านแผ่นดินเย็น ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

 

IMG_2221 IMG_2222 IMG_2223 IMG_2224 IMG_2225 IMG_2226