ปรับปรุงเส้นทางเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เจ้าหน้าที่กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว

นำชุดเครื่องจักรปฏิบัติงาน เตรียมพื้นที่รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน โรงเรียน ต.ช.ด. ประชารัฐบำรุง ๑

ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

 

1702897637438 1702897687523 1702897920260 1702897983667 1702898056196 1702898096821 1702898139953 1702898239586 1702898259287