ปรับปรุงเส้นทางเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอาทิตย์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดยนายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร ออกปฏิบัติงานเกรดบดอัดถนนและพื้นที่ ในการเตรียมรับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินกลุ่มเลี้ยงไหมอีรี่ บ้านแผ่นดินเย็น

ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

 

1713945431311 1713945759256 1713945983106 1713946055309 1713946122440 1713946197266 1713946267267 1713946405806 1713946431397