ปรับปรุงเส้นทางเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว นำเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่

ปรับปรุงพื้นที่และปรับปรุงเส้นทาง เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดำเนินงานโครงการฟาร์มเลี้ยงไหมอีรี่ ที่บ้านแผ่นดินเย็น อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระเเก้ว

 

IMG_2203 IMG_2204 IMG_2205 IMG_2206 IMG_2208 IMG_2209 IMG_2210 IMG_2211 IMG_2212