ผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราษฎร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระเเก้ว พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ที่ได้รับผลกระทบจากการขาดเเคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำสำหรับทำการเกษตร ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว โดย นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระเเก้ว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมด้วยเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ตั้งเเต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

338 340 360 363 365 373