พระราชทานเพลิงศพ นายสิทธิโชค ปัจจา

วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายนรินทร์ แช่มช้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเกียรติทอดผ้าบังสุกุล งานพระราชทานเพลิงศพ นายสิทธิโชค ปัจจา ครูชำนาญการโรงเรียนวัฒนานคร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ณ ​วัดท่าเกษม ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวปัจจา มา ณ ทีนี้